กกกกกกกกกกก
  • ยินดีต้อนรับสู่ตำบลศรีวิชัย

    ตำบลศรีวิชัยตั้งอยู่ในส่วนที่สวยงามของประเทศไทย มีประชากร ประมาณ 9,081 คนอาศัยอยู่ในตำบล มันจะเป็นไปตามคนดีและมีความสามารถที่สำนักงานอบต ตำบลมีคลินิกสุขภาพ, สถานีตำรวจ, 7 โรงเรียนและศูนย์การท่องเที่ยวเกษตรหนองเลิง คนในตำบลมีอัธยาสัยดี ใจดี และมีน้ำใจ
กกกกกกกกกกก

กีฬาสัมพันกห้ดกหดกห

หกดกหดกดกหดกหดกหดกหก ดกหดกห

TuxPaint

สถิติจังหวัดเปิดงาน ict ตำบล

เมื่อวันที่…….. ที่ผ่านมาสถิติจังหวัดมาเปิดงานที่ อบต.ด่กหสาด่กสา่ดสกห่ดสกี

อบรมมอเตอร์ไซค์_1
ตำบลศรีวิชัยได้รับ 15 เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

อบต.ศรีวิชัย ได้รับคอมพิวเตอร์ใหม่ 15 เครื่อง

ฟรีอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์การศึกษาที่สำนักงาน อบต. ทุกคนสามารถใช้ได้

mosquito_65147_7